17.1.2017

NEMOVITOSTI

  • Přípravíme a zrevidujeme všechny typy smluv (kupní smlouva, darovací nebo nájemní) a poradíme se souvisejícími daňovými povinnostmi.
  • Poradíme Vám v oblasti pronájmů (jak ukončit nájem, jak vystěhovat nájemníka, jak zajistit placení nájemného, jak žádat snížení nájemného v případě nemožnosti užívání nemovitosti apod.).
  • Přípravíme a zrevidujeme veškerou související dokumentaci pro financování nemovitostí (hypotéky, úvěrové smlouvy, zástavní smlouvy).
  • Zajišťujeme advokátní úschovu.

Jaké máme ceny? Tak například:

SEPSÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY O PŘEVODU NEMOVITOSTI stojí 6000 Kč bez DPH

  • Cena zahrnuje sepsání smlouvy o převodu nemovitosti s úhradou kupní ceny z vlastních prostředků.
  • Cena zahrnuje přípravu návrhu na zápis vlastnického práva do KN.
  • Nezahrnuje soudní, notářské, správní aj. poplatky.

Máte zájem o naše právní služby či se chcete o čemkoliv poradit? Neváhejte se na nás obrátit:

Lucie Demeterová
Telefon: (+420) 608 822 771
E-mail: Ldemeterova@demeterlegal.cz