17.1.2017

FIREMNÍ PRÁVNÍK

Podceňovat rutinní záležitosti a nemít je vůbec, ne jen velmi málo, právně ošetřené se může proměnit ve velké problémy ohrožující celou firmu. Ochráníme Vaše podnikání. Zjednodušíme, zefektivníme a hlavně důkladně právně ošetříme všechny Vaše postupy.

Zkušený firemní právník za předem domluvený měsíční poplatek? Efektivní způsob jak pokrýt ad-hoc interní právní potřeby či rozšířit kompetence Vašeho současného týmu interních právníků. Není nutné najímat dalšího zaměstnance do role interního právníka, pokud pro něj nemáte 100% využití a stejně potřebujete mnohem kvalifikovanější právní poradenství než je aktuálně na trhu dostupné. Zkuste zkušeného externího firemního právníka, který umí řešit agendu interního právníka pro velké korporace.

Hlavní výhody:

 • Náklady na právní služby pod kontrolou
 • Zkušený právní poradce vždy po ruce
 • Budete krok před Vaší konkurencí

Na co všechno můžete tuto službu využít?

 • Každodenní konzultace právních záležitostí
 • Dohlížení na soulad s právními předpisy, GDPR
 • Zastoupení před úřady, soudy
 • Vymáhání pohledávek
 • Ochrana Vašeho know how a jiných duševních hodnot
 • Transformace Vaší společnosti (fúze, akvizice, zvyšování základního kapitálu, aj.)
 • Příprava pracovněprávních dokumentů, smernic
 • Kontrola smluv a jiných právních dokumentů či jejich příprava a mnohé další

Podmínky služby:

 • Zahrnuje 10 nebo 5 hodin právních služeb (dle tarifu, který zvolíte)
 • Možnost převodu hodin do dalšího měsíce
 • Smlouva alespoň na 6 měsíců

Cena služby: 13 tis. Kč bez DPH (10 hodin) nebo 7 tis. Kč bez DPH (5 hodin) měsíčně

JAK NÁS VYUŽIJE JEDNATEL, PŘEDSTAVENSTVO?

Jako jednatel či člen představenstva odpovídáte společnosti celým svým majetkem za to, že budete postupovat s péčí řádného hospodáře. Péče řádného hospodáře se mimo jiné prokáže i tím, že se před každým významným právním jednáním (např. před uzavřením smlouvy či objednávky nad 200 tis.)poradíte s odborníkem (finančním, daňovým a právním).

JAK NÁS VYUŽIJE PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ODDĚLENÍ?

Vaše personální i mzdové oddělení se každodenně potýká s řadou otázek, na které je třeba mí správné odpovědi a vhodně reagovat. Když chce najmout nového zaměstnance, když chce starého propustit, jak správně stanovit odměňování, jak stanovit nenárokovou složku mzdy či odměny, jak evidovat pracovní dobu, přestávky, kdy vznikají přesčasy na pracovní cestě, zda může mít zaměstnanec dvě smlouvy atd.

JAK NÁS VYUŽIJE IT ODDĚLENÍ?

Chystáte se pro firmu nakoupit (nebo jste již nakoupili) nový IT systém. IT oddělení s námi konzultuje náležitosti smlouvy; říká nám své požadavky nato, co má IT systém umět a jak chce využívat následnou službu údržby, a my dohlížíme na to, aby smlouva měla vše, co má mít, aby služba/IT systém fungoval správně a v případě, že tomu tak není, připravíme postup pro to, jak to efektivně napravit.

JAK NÁS VYUŽIJE PRÁVNÍ ODDĚLENÍ?

Jakmile Vaši interní právníci nestíhají, pomůžeme jim.

JAK NÁS VYUŽIJE ODDĚLENÍ NÁKUPU A PRODEJE (PROCUREMENT) ?

Každé slovíčko ve smlouvě či objednávce je důležité! Revidujeme významné smlouvy či objednávky, aby firma dostala to, za co zaplatila, nebo aby dostala zaplaceno za to, co dodala. I na drobnostech záleží. Postaráme se o ně za Vás.

Máte zájem o naše právní služby či se chcete o čemkoliv poradit? Neváhejte se na nás obrátit:

Lucie Demeterová
Telefon: (+420) 608 822 771
E-mail: Ldemeterova@demeterlegal.cz