Nové možnosti zastavení exekuce

Průlomové rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR otevřelo pro tisíce dlužníků možnost zastavení exekuce, která je vedena na základě rozhodčího nálezu. Proto radíme, je-li na Vás vedena exekuce, zkontrolujte si, zda není vedena na základě neplatného rozhodčího nálezu, resp. neplatné rozhodčí doložky.

Jak poznám, že má exekuce je vedena nezákonně?

Vezměte si jakýkoliv dokument od exekutora. Hned v úvodu zpravidla naleznete údaj, zda je exekuce vedena na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, platebního rozkazu, anebo právě rozhodčího nálezu. Poté zkontrolujte smlouvu. Pokud ve své smlouvě máte neplatné ustanovení o rozhodčí doložce, je velmi pravděpodobné, že i Vaše exekuce je vedena nezákonně. Vězte, že takovou exekuci lze úspěšně zastavit a tím ušetřit nemalé prostředky. V případě, že původní smlouvu již nemáte k dispozici, nevěšte hlavu, neplatné doložky se dopátrat i jinak.

Případy našich klientů

V rámci bezplatné insolvenční poradny ve Strakonicích nás navštívila paní, která uzavřela smlouvu o úvěru s bankou, podle níž si od banky půjčila 90 tis. Kč. Tato úvěrová smlouva obsahovala neplatnou rozhodčí doložku. Paní na tuto smlouvu zaplatila již 220 tis. Kč. Přesto po ní banka požadovala dalších 210 tis. Kč z titulu úroků z prodlení, nákladů probíhající exekuce atd. Úroky, které po ní banka požadovala, však každým dnem narůstaly a narůstaly rychleji, než je paní byla schopna splácet. Jinými slovy, bez naší pomoci by nebyla vůbec schopna dluh kdy splatit. Jako možné řešení, přicházelo v úvahu oddlužení, které však představuje poměrně citelný zásah do společenského postavení člověka. Proto se snažíme, je-li to možné, najít jiné – lepší řešení. Případ jsme zanalyzovali a zjistili jsme, že ona rozhodčí doložka je neplatná a daná exekuce je vedena nezákonně. Exekuci jsme tak úspěšně zastavili a paní ušetřili 210 tis. Kč. Její původní záměr podat návrh na povolení oddlužení byl již zbytečný, neboť dluhy, které jí zbyly, byla schopna řádně splácet.

Obdobný případ jsme řešili u mladé slečny, která si půjčila od nebankovního subjektu 18 tis. Kč s tím, že kdyby řádně splácela, vrátit měla 60 tis. Kč. Splácet se jí však ze zdravotních důvodů nepodařilo (stal se jí úraz a přišla tak o příjem), proto věřitel požadoval uhradit celou částku, která se navýšila o úroky z prodlení (dle našeho posouzení nemravné) a náklady exekučního řízení, a to až na částku 200 tis. Kč. I v tomto případě jsme došli k závěru, že daná exekuce je vedena nezákonně. Podařilo se nám ji zastavit. Slečna byla povinna vrátit pouze částku 18 tis. Kč, kterou si původně půjčila. Pomohli jsme jí tak ušetřit částku 182 tis. Kč.

Bezplatná insolvenční poradna ve Strakonicích

Nejsme však jediná advokátní kancelář, na kterou se můžete obrátit. Každý první čtvrtek v měsíci od 14.00 do 16.00 hodin na pracovišti Obecního živnostenského úřadu MěÚ Strakonice probíhá projekt bezplatné insolvenční poradny, kam se můžete se svými dotazy obracet. A co můžete očekávat?

  • Bezplatné právní poradenství. Advokát s Vámi projde Vaši situaci a zhodnotí možnosti úspěšného zastavení exekucí, nebude-li to možné, možnosti úspěšného oddlužení. Náklady na případné zastavení exekuce neponesete Vy, ale ten, kdo se neoprávněné exekuce domáhá.
  • Sepsání insolvenčního návrhu a doporučení dalšího postupu, pokud se pro něj rozhodnete. Za sepsání insolvenčního návrhu si dle zákona advokát může účtovat max. 4000 Kč bez DPH a v případě dlužníků – manželů max. 6000 Kč bez DPH. Odměna se platí až v rámci insolvenčního řízení! Nic předem neplatíte.
  • Odpovědnost. Každý advokát/advokátní kancelář nese za svou činnost odpovědnost, navíc pokrytou povinným zákonným pojištěním.

S Vašimi dotazy se můžete obracet také přímo na naši advokátní kancelář.

 

Lucie Demeterová

advokátka

DEMETER LEGAL, Lucie Demeterová, advokátní kancelář