Nové možnosti zastavení exekuce

Průlomové rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR otevřelo pro tisíce dlužníků možnost zastavení exekuce, která je vedena na základě rozhodčího nálezu. Proto radíme, je-li na Vás vedena exekuce, zkontrolujte si, zda není vedena na základě neplatného rozhodčího nálezu, resp. neplatné rozhodčí doložky.

Může se to týkat i Vás? Pokud si nejste jisti, můžete nás nezávazně a zdarma kontaktovat na email Ldemeterova@demeterlegal.cz nebo na tel. 608 822 771. Vše jde řešit na dálku a online.

Jak poznám, že má exekuce je vedena nezákonně?

Vezměte si jakýkoliv dokument od exekutora. Hned v úvodu zpravidla naleznete údaj, zda je exekuce vedena na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, platebního rozkazu, anebo právě rozhodčího nálezu. Poté zkontrolujte smlouvu. Pokud ve své smlouvě máte neplatné ustanovení o rozhodčí doložce, je velmi pravděpodobné, že i Vaše exekuce je vedena nezákonně. Vězte, že takovou exekuci lze úspěšně zastavit a tím ušetřit nemalé prostředky. V případě, že původní smlouvu již nemáte k dispozici, nevěšte hlavu, neplatné doložky se dopátrat i jinak.

Úspěšné případy našich klientů

Navštívila nás paní, která uzavřela smlouvu o úvěru s bankou, podle níž si od banky půjčila 90 tis. Kč. Tato úvěrová smlouva obsahovala neplatnou rozhodčí doložku. Paní na tuto smlouvu zaplatila již 220 tis. Kč. Přesto po ní banka požadovala dalších 210 tis. Kč z titulu úroků z prodlení, nákladů probíhající exekuce atd. Úroky, které po ní banka požadovala, však každým dnem narůstaly a narůstaly rychleji, než je paní byla schopna splácet. Jinými slovy, bez naší pomoci by nebyla vůbec schopna dluh kdy splatit. Jako možné řešení, přicházelo v úvahu oddlužení, které však představuje poměrně citelný zásah do společenského postavení člověka. Proto se snažíme, je-li to možné, najít jiné – lepší řešení. Případ jsme zanalyzovali a zjistili jsme, že ona rozhodčí doložka je neplatná a daná exekuce je vedena nezákonně. Exekuci jsme tak úspěšně zastavili a paní ušetřili 210 tis. Kč. Její původní záměr podat návrh na povolení oddlužení byl již zbytečný, neboť dluhy, které jí zbyly, byla schopna řádně splácet.

Obdobný případ jsme řešili u mladé slečny, která si půjčila od nebankovního subjektu 18 tis. Kč s tím, že kdyby řádně splácela, vrátit měla 60 tis. Kč. Splácet se jí však ze zdravotních důvodů nepodařilo (stal se jí úraz a přišla tak o příjem), proto věřitel požadoval uhradit celou částku, která se navýšila o úroky z prodlení (dle našeho posouzení nemravné) a náklady exekučního řízení, a to až na částku 200 tis. Kč. I v tomto případě jsme došli k závěru, že daná exekuce je vedena nezákonně. Podařilo se nám ji zastavit. Slečna byla povinna vrátit pouze částku 18 tis. Kč, kterou si původně půjčila. Pomohli jsme jí tak ušetřit částku 182 tis. Kč.

Poslední a dosud nejrychlejší případ je z minulého týdne. Maminka syna, proti kterému bylo vedeno exekuční řízení se na nás obrátila s žádostí o pomoc. Exekuce vedena z důvodu nesplácení bankovní půjčky. Opět byl ve hře rozhodčí nález, tentokrát byl však rozhodce jmenován na základě rozhodčí smlouvy. Návrh na zastavení jsme podali v polovině srpna 2018, k zastavení exekuce došlo ke konci září 2018.

S Vašimi dotazy se můžete obracet také přímo na naši advokátní kancelář na email Ldemeterova@demeterlegal.cz nebo na tel. 608 822 771.

Lucie Demeterová

advokátka

DEMETER LEGAL, Lucie Demeterová, advokátní kancelář