Dotace na ochranné známky

Rádi bychom Vás informovali o programu INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví, v rámci něhož mají malé a střední podniky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní instituce terciárního vzdělávání se sídlem mimo Prahu možnost až do konce roku 2018 požádat o dotace na zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě Přečíst si víc oDotace na ochranné známky[…]

Smlouva uzavřena po telefonu. Nešvar, proti kterému se (ne)dá bránit?

Nevyžádaný telefonní hovor od společnosti, jejíž operátorka se ani řádně nepředstaví. Hovor, na jehož začátku jste výslovně ubezpečeni, že se jedná o hovor za „pouhým ověřením informací“. Hovor, jež je veden tak, abyste nabyli dojmu, že jste již dříve služby společnosti využívali. Po skončení hovoru ani netušíte, že jste si objednali služby, co bylo jejich Přečíst si víc oSmlouva uzavřena po telefonu. Nešvar, proti kterému se (ne)dá bránit?[…]

Nové možnosti zastavení exekuce

Průlomové rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR otevřelo pro tisíce dlužníků možnost zastavení exekuce, která je vedena na základě rozhodčího nálezu. Proto radíme, je-li na Vás vedena exekuce, zkontrolujte si, zda není vedena na základě neplatného rozhodčího nálezu, resp. neplatné rozhodčí doložky. Může se to týkat i Vás? Pokud si nejste jisti, můžete nás nezávazně a zdarma Přečíst si víc oNové možnosti zastavení exekuce[…]

Čeká nás „zákon“ tvrdší než EET a skutečně dojde k revoluci v ochranně osobních údajů?

Zbývá necelý rok do účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (angl. zkratka „GDPR“). Nařízení přináší nový právní rámec pro ochranu osobních údajů stejný pro všechny státy EU a zavádí některé nové instituty, které zpřísňují pravidla pro zpracování osobních údajů a posilují tak jejich ochranu. V médiích bývá toto nařízení přirovnáváno k zákonu o EET, neboť stejně Přečíst si víc oČeká nás „zákon“ tvrdší než EET a skutečně dojde k revoluci v ochranně osobních údajů?[…]

Pozor na oddlužovací agentury, s oddlužením Vám nepomohou!

Dostali jste se do dluhové pasti a valí se na Vás jedna exekuce za druhou, zvažujete oddlužení? Pokud ano, tak právě pro Vás je určen následující článek. Jeho cílem je Vám pomoci, abyste nenaletěli podvodným firmám a své problémy opravdu vyřešili, nikoliv ještě zhoršili. O možnosti oddlužení neboli insolvence či osobního bankrotu jste již pravděpodobně Přečíst si víc oPozor na oddlužovací agentury, s oddlužením Vám nepomohou![…]

Novelizace insolvenčního zákona

Novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení se dočkala zásadních změn, které vstoupí v platnost již od 1. 7. 2017. Rozdíl pocítí nejen dlužníci, ale i ostatní činitelé v insolvenčním procesu. Jaké jsou nejdůležitější změny, které novela přináší? Nově insolvenční zákon stanoví, že návrh na povolení oddlužení musí být za dlužníka sepsán a podán buď Přečíst si víc oNovelizace insolvenčního zákona[…]

Předmanželská smlouva pro společníky s.r.o.?

Založení společnosti s ručením omezeným není dnes nijak náročné. Dle současné právní úpravy k tomu potřebujete minimum nákladů i formalit. Co když se ale rozhodnete přizvat do svého byznysu dalšího parťáka? Co byste si v takovém případě měli ohlídat, a je to vůbec dobrý nápad? Bez nadsázky lze říci, že založení s.r.o. se dvěma společníky (každý s 50% podíly) Přečíst si víc oPředmanželská smlouva pro společníky s.r.o.?[…]

Revoluce v ochraně osobních údajů přichází

Jistě jste již zaregistrovali zmínky o nové, a stále více diskutované právní úpravě ochrany osobních údajů, která vznikla na půdě Evropské unie a která do života podnikatelů přináší nové povinnosti.  Hovoříme o Obecném nařízení na ochranu osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation) neboli GDPR. Kdy tato revoluce vypukne? Koho a jak se nařízení dotkne? Přečíst si víc oRevoluce v ochraně osobních údajů přichází[…]

Není konkurenční doložka jako konkurenční doložka aneb jak jsme klientovi ušetřili 100 000 Kč

V nedávné době jsme řešili případ klienta – živnostníka, kterému hrozila smluvní pokuta ve výši 100 000 Kč za porušení konkurenční doložky ze smlouvy o franchisingu. Smlouva klientovi zakazovala, po dobu trvání smlouvy a jeden rok po jejím ukončení, provozovat stejnou či obdobnou podnikatelskou činnost. Klient však měl v úmyslu ukončit nevýhodnou smlouvu o franchisingu a pokračovat v podobné činnosti Přečíst si víc oNení konkurenční doložka jako konkurenční doložka aneb jak jsme klientovi ušetřili 100 000 Kč[…]

Zaměstnanecké dílo aneb jak se nevyplatí spoléhat pouze na zákonné ustanovení

V jednom případě se na nás obrátil klient, společnost s ručením omezeným, který vytvořil webovou prezentaci pro společnost provozující e-shop. Měli mezi sebou uzavřenou smlouvu, na základě které náš klient převedl výkon majetkových práv k webové prezentaci na společnost provozující e-shop. Následně náš klient dal výpověď svému zaměstnanci, který webovou prezentaci vytvořil, a ten vznesl vůči našem Přečíst si víc oZaměstnanecké dílo aneb jak se nevyplatí spoléhat pouze na zákonné ustanovení[…]