Dotace na ochranné známky

Rádi bychom Vás informovali o programu INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví, v rámci něhož mají malé a střední podniky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní instituce terciárního vzdělávání se sídlem mimo Prahu možnost až do konce roku 2018 požádat o dotace na zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě zveřejnění přihlášky vynálezů, udělení patentů, ochranných známek, užitných vzorů a průmyslových vzorů.

Minimální výše způsobilých výdajů v žádosti o podporu je 200 000 Kč (dotace na projekt je poskytována v minimální hodnotě 100 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč). Míra podpory činí 50 % z prokázaných způsobilých výdajů. Způsobilými výdaji jsou krom správních poplatků také výdaje na právní služby a na překlad.

Máte-li k tomu jakékoliv otázky, neváhejte se na nás obrátit.

Lucie Demeterová
Telefon: (+420) 608 822 771
E-mail: Ldemeterova@demeterlegal.cz