Evidence skutečných majitelů

Vážení klienti,

pravděpodobně jste se již doslechli o povinnosti zápisu do Evidence skutečných majitelů. Pro připomenutí, s účinností od 1. ledna 2018 byla v České republice zřízena evidence údajů o skutečných majitelích. Počínaje tímto datem stávající právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku jsou povinny oznámit předmětné údaje do Evidence skutečných majitelů do 1. ledna 2019. Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv ve společnosti. Návrh se podává na předepsaném formuláři. K formuláři je třeba připojit listiny, z nichž zapisované údaje vyplývají. Žádost lze podat elektronicky, na příslušný rejstříkový soud (krajský soud dle sídla společnosti), i v listinné podobě. Zápis podléhá soudnímu poplatku 1 000 Kč.

Ovšem osoby zapsané do obchodního rejstříku před 1. lednem 2018 jsou do 31. prosince 2018 od poplatku osvobozeny. Tuto možnost doporučujeme využít.

Za neprovedení zápisu dosud není stanovena sankce, ale i tak zápis do evidence doporučujeme. Jeho neprovedení může mít negativní důsledky v kontextu jiných právních předpisů, například AML (obchody mohou být povinnou osobou vyhodnoceny jako podezřelé, případně povinná osoba odmítne uskutečnění obchodu), veřejné zakázky (vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení) apod.

Pokud chcete usnadnit práci, návrh za Vás rádi podáme. V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na email: Ldemeterova@demeterlegal.cz.