Pozor na oddlužovací agentury, s oddlužením Vám nepomohou!

Dostali jste se do dluhové pasti a valí se na Vás jedna exekuce za druhou, zvažujete oddlužení? Pokud ano, tak právě pro Vás je určen následující článek. Jeho cílem je Vám pomoci, abyste nenaletěli podvodným firmám a své problémy opravdu vyřešili, nikoliv ještě zhoršili. O možnosti oddlužení neboli insolvence či osobního bankrotu jste již pravděpodobně slyšeli. Na koho se však obrátit pro radu a komu se raději vyhnout?

Poradenství v oblasti insolvencí je právním poradenstvím. Soustavně a za úplatu poskytovat právní služby ve všech věcech a všech právních oborech je oprávněn (jako jediná profese) pouze advokát.  V oblasti insolvencí má toto právo ještě insolvenční správce. V České republice působí řada fyzických osob i firem, tzv. oddlužovací agentury, které se na oddlužení „specializují“. Bohužel jim častokrát chybí příslušné oprávnění k poskytování takového poradenství, a navíc řada těchto osob sleduje zcela jiné zájmy, než je pomoc dlužníkovi. Oddlužovací agentury nedisponují potřebnými znalostmi, sepisují vadné návrhy a poskytují velmi sporné rady. Za své „rady“ si účtují neuvěřitelně vysoké částky v řádech desítek tisíc korun (nejčastěji okolo 20 000 Kč, ale i více). Mimo to za své chyby nenesou vůbec žádnou odpovědnost. Častokrát se tak dlužník v již tak složité situaci dostane do situace ještě horší. Soud chybně připravený návrh zamítne a pošle dlužníka do konkurzu, čímž dlužník ztrácí všechny výhody oddlužení.

Abyste se takové situaci vyhnuli, rádi bychom Vám touto cestou představili projekt, který vznikl ve spolupráci Krajského soudu a Krajského úřadu v Českých Budějovicích, České advokátní komory, Probační a mediační služby ČR a Spolku insolvenčních správců. Ve spolupráci uvedených osob vznikla při České probační a mediační službě v Českých Budějovicích první bezplatná insolvenční poradna, kam se s důvěrou můžete obrátit. Do bezplatné insolvenční poradny se zapojila i řada jihočeských advokátů, a vytváří se tak síť poraden v rámci celého Jihočeského kraje. Naše advokátní kancelář je jednou z kanceláří zapojených do tohoto projektu.

Trápí Vás dluhy? Přijďte do naší bezplatné insolvenční poradny – pomůžeme Vám. Co můžete očekávat?

1)   Bezplatné právní poradenství. Projdeme společně Vaši situaci a zhodnotíme možnosti úspěšného oddlužení.

2)   Sepsání bezvadného insolvenčního návrhu a doporučení dalšího postupu, pokud se pro něj rozhodnete. Za sepsání insolvenčního návrhu si budeme účtovat s ohledem na složitost případu max. 4000 Kč a v případě dlužníků – manželů max. 6000 Kč, což jsou zlomkové ceny oproti výše zmíněným firmám a současně ceny v souladu s doporučením České advokátní komory.

3)   Odpovědnost. Každý advokát/advokátní kancelář nese za svou činnost odpovědnost, navíc pokrytou povinným zákonným pojištěním.

Kateřina Hakrová

advokátní koncipient

DEMETER LEGAL, Lucie Demeterová, advokátní kancelář