Zvukové a multimediální ochranné známky konečně v ČR

Multimediální, pohybové a zvukové ochranné známky pro Českou republiku, certifikační ochranné známky, zrychlení zápisu ochranné známky, ale také nutnost si hlídat, aby někdo nezapsal něco, co už je vaše. To vše přináší novela známkoprávního zákona od 1. ledna 2019.

Možnost registrovat netradiční ochranné známky

Kromě dosavadní slovní, obrazové a prostorové ochranné známky, které již známe, máme nyní možnost registrovat pro Českou republiku i další druhy ochranných známek. Postačí, že známku je možné ztvárnit jasným, přesným, srozumitelným a trvanlivým způsobem například ve formátu mp3 či mp4. Meze se tedy nekladou. Pojďme se pro inspiraci podívat, co můžete registrovat jako ochrannou známku:

Poziční OZ – tou může být například umístění na botě, umístění na pneumatice apod.

Zvukové OZ – tedy typicky různé znělky, písničky, popěvky apod.

OZ se vzorem – tou může být například zajímavý vzor látky, struktura, aj.

Pohybové OZ – typicky tolik populární tanečky (jako například Fortnite tanečky), či kroky na hudbu apod.

Multimediální OZ – tou může být krátký reklamní spot, klip apod.

a konečně například holografická OZ, tedy taková OZ, jejíž součástí je holografické znázornění. Tu bude potřeba doložit krátkým videem, ze kterého budou patrné holografické části z vícero úhlů.

Ochranné známky zaručující „kvalitu“

Novinkou jsou také certifikační ochranné známky. Na rozdíl od běžných ochranných známek neodlišují výrobek jednoho podnikatele od výrobku druhého, ale dokládají, že výrobek označený touto známkou splňuje podmínky pro vlastnosti výrobku stanovené certifikačními kritérii dané ochranné známky.

Vlastníkem ochranné známky bude určitá certifikační instituce, která sama známky užívat nebude, ale bude udělovat licenci danému uživateli, který splní stanovená certifikační kritéria. Pro spotřebitele zcela jistě vítaná novinka, neboť mu pomůže rozhodovat se spíše na základě kvality než pouhé reklamy.

Konec pasivity na straně majitele ochranné známky

Jistou nevýhodu pro ty, co již mají ochranné známky zaregistrované, je skutečnost, že nyní nebude Úřad průmyslového vlastnictví z úřední povinnosti zkoumat, zda je nová známka na překážku staré. Má to sice výhodu v tom, že se tím značně zrychlí řízení o zápisu ochranné známky, na druhou stranu je tato povinnost přenesena na vlastníky již registrovaných ochranných známek. Těm lze doporučit, aby si sami aktivně hlídali nové přihlášky, jež by mohly oslabit (rozmělnit) či jinak ohrozit jejich stávající ochrannou známku. K tomu slouží služba monitoringu ochranných známek.

Monitoring ochranných známek je automatizovaný proces, na základě kterého dokážeme zavčas identifikovat nejen konfliktní označení, ale také přihlášky, které mohou být podobné starším ochranným známkám. Výsledkem monitoringu je zpráva klientovi, kde jej upozorníme na tyto přihlášky a doporučíme další postup.

Chcete poradit s ochrannou známkou? Zeptat se, jaké máte možnosti? Zajistit monitoring? Zeptejte se nás!

Lucie Demeterová
Telefon: (+420) 608 822 771
E-mail: Ldemeterova@demeterlegal.cz