„CK Koronavirus“, aneb dovolená 2020

Koronavirus uzavřel hotely, oblíbená letoviska i celé státy. Cestovní kanceláře (CK) ruší zájezdy, vydávají vouchery a rozesílají dopisy svým zákazníkům s novými nabídkami. Vláda reaguje zrychlenou přípravou speciálního zákona. Možná i Vy právě nyní čtete dopis CK a přemýšlíte, jak postupovat. Zda zájezd úplně zrušit, uhradit či neuhradit storno poplatky? Zda doplatit zbývající část zájezdu nebo využít nabízený voucher? Situace v oblasti cestovního ruchu je značně nejistá a možná i Vy máte obavu, zda nepřijdete o své prostředky, které jste do dovolené investovali. Možná i Vy, přestože již máte dovolenou zakoupenu, máte obavu v budoucnosti kamkoliv cestovat. Vám všem, kteří se s touto situací aktuálně potýkáte, je určen následující článek, který na některé z těchto dotazů odpovídá.

Koupili jsme si zájezd a uhradili část ceny. Musíme nyní doplácet zálohu, i když je nejisté, zda, resp. kdy se zájezd uskuteční?

Smlouvu jste uzavřeli a jste povinni podle ní postupovat, tedy i hradit veškeré platby ve lhůtách splatnosti. Úhradě se můžete vyhnout v případě, že při splnění zákonných podmínek od smlouvy Vy nebo CK odstoupíte (ohledně odstoupení viz dále), případně, pokud v odůvodněných případech uplatníte tzv. námitku nejistoty ohledně toho, zda je CK vůbec schopna ze své strany zájezd do cílové destinace zajistit. Námitku doporučujeme zaslat písemně a určit CK lhůtu, aby se k námitce vyjádřila, zejména, aby Vás ujistila (zajistila), že zájezd proběhne. V případě, že takové zajištění v této lhůtě neposkytne, vzniká Vám rovněž právo z tohoto důvodu od smlouvy odstoupit. Úspěšné využití námitky nejistoty však nemusí být úplně jednoznačné a vždy vyžaduje určité posouzení. Doporučujeme proto tuto možnost vždy předem konzultovat s odborníkem.  

Jak odstoupit a neplatit storno poplatek (odstupné)?

  1. Jako zákazník můžete odstoupení využít v různých situacích. Mimo výše uvedeného odstoupení z důvodu úspěšné námitky neplatnosti, zejména, když chcete odstoupit před zahájením zájezdu. To můžete učinit vždy (kdykoliv před zahájením), přičemž odstoupení nemusíte jakkoliv zdůvodňovat. CK Vám bude povinna vrátit cenu zájezdu. Budete však muset zaplatit odstupné neboli storno poplatky, a to ve výši skutečně vzniklých nákladů. Výše těchto nákladů, a tedy i storno poplatků se zpravidla zvyšuje s blížícím se termínem zájezdu. Je tak na Vašem zvážení, zda vyčkáte, jestli se zájezd uskuteční a budete riskovat zvýšení storno poplatků (s ohledem na situaci je však obtížné toto předvídat, když situace ve světě se může zlepšit nebo naopak může přijít druhá vlna a může dojít ke zhoršení) nebo zájezd raději zrušíte dříve a tím zabráníte, aby náklady a storno poplatky vzrostly.
  • CK může od smlouvy před zahájením zájezdu rovněž odstoupit, a to mimo jiné v případě, že ji v realizaci zájezdu brání určité mimořádné okolnosti (v tomto případě epidemie koronaviru) a zrušení zájezdu Vám před jeho zahájením oznámí. Pokud dojde k odstoupení ze strany CK, tak storno poplatek neplatíte a CK Vám je povinna vrátit uhrazené prostředky.
  • Jiná situace však může nastat, pokud jste od CK obdrželi nikoliv oznámení o zrušení zájezdu a odstoupení, ale dopis s nabídkou na změnu zájezdu. V takovém případě totiž můžete odstoupit, aniž byste storno poplatek hradili. Důležité je však jednat rychle a odstoupit ve lhůtě v dopise uvedeném. Pokud vůči Vám CK postupovala tímto způsobem a Vy včas zareagujete, můžete si gratulovat. Peníze totiž získáte nazpět rychleji, jelikož na Vás nedopadne dále zmíněný lex voucher.

Co přináší speciální zákon „lex voucher“ pro cestovní ruch a pro Vás jako zákazníky?

Na koho zákon dopadá a co konkrétně přináší? Zbystřit byste měli v případě, že Váš zájezd měl/má být zahájen v termínu od 20.2.2020 do 31. 8. 2020 a došlo zde k odstoupení dle bodu 1 nebo 2 výše. V takovém případě a při splnění dalších podmínek totiž CK může využít tzv. ochranné doby, která může trvat až do 31. 8. 2021. V této době není CK povinna Vám vracet cenu uhrazenou za zájezd. Na zájezdy, které měly/mají začít mimo tento termín a/nebo u kterých došlo k odstoupení z jiných důvodů (než uvedeno v bodě 1 a 2), nebude zákon dopadat a uplatní se standardní postup dle občanského zákoníku. Podmínkou využití ochranné doby však je, že Vám CK toto musí oznámit a musí Vám vystavit poukaz (voucher) nejméně v hodnotě Vašeho zájezdu. V rámci ochranné doby máte možnost požádat CK, aby Vám nabídla odpovídající zájezd. Pokud tak CK ve lhůtě 30 dnů neučiní, tak ochranná doba končí a musí prostředky vyplatit. Pokud nabízený zájezd nevyužijete nebo o nabídku náhradního zájezdu nepožádáte, CK Vám vyplatí uhrazené prostředky ve lhůtě 14 dnů, ale až po skončení ochranné doby.

Jen na okraj uvádíme, že za určitých podmínek lex voucher rovněž umožňuje proměnit odstupné (storno poplatky) na voucher na nový zájezd.

Co tedy nyní dělat?

Pokud jste obdrželi od CK kanceláře jakýkoliv dopis, pečlivě jej pročtěte a ověřte si, zda by se nemohlo jednat o nabídku na změnu zájezdu a nebylo by tudíž možné využít odstoupení za výhodnějších podmínek. S ohledem na termín Vašeho zájezdu zvažte, o jakou destinaci se jedná a zda je reálné, že v nejbližší době může dojít k takovému uvolnění, že zájezd bude realizován (např. Itálie versus Slovensko) a jaké tedy bude riziko, že přijdete o větší či menší část v případě Vašeho odstoupení a povinnosti hradit storno poplatky.

Prosím, vezměte na vědomí, že výše uvedené se v zásadě týká zájezdů, které dosud neproběhly, resp. byly před jejich konáním zrušeny. Netýká se zájezdů, které se neuskutečnily, avšak současně před tím nedošlo k odstoupení ani ze strany zákazníka, ani ze strany CK. V těchto případech je právní stanovisko nutné provést až v rámci konkrétního případu.

Každý případ je jiný a v rámci článku nelze dát všeobjímající radu. Pokud si tedy nejste jistí, jak ve Vašem konkrétním případě postupovat, obraťte se na odborníka, který je schopen Váš případ detailněji zanalyzovat a poradit Vám, jaký postup bude pro Vás nejvhodnější

Máte k tomu nějaké otázky či se chcete o čemkoliv poradit? Neváhejte se na nás obrátit:

Kateřina Hakrová, advokátní koncipient

E-mail: Khakrova@demeterlegal.cz