Informace podle zákona o ochraně oznamovatelů

INFORMACE O PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ V AK

Vážení, touto cestou bychom Vás – naše zaměstnance, dodavatele, spolupracovníky, uchazeče o zaměstnání nebo jiné osoby, které jsou pro naši AK jakkoliv činné – rádi informovali o způsobu, jakým je možné u Lucie Demeterová, advokátní kancelář, ev. č. ČAK 16484, IČO 04437390, se sídlem Lidická 207, 386 01 Strakonice, (dále „AK“) podat oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů, v souladu s § 21 odst. 6 písm. b) zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML“). Více informací najdete zde: