Zaměstnanecké dílo aneb jak se nevyplatí spoléhat pouze na zákonné ustanovení

V jednom případě se na nás obrátil klient, společnost s ručením omezeným, který vytvořil webovou prezentaci pro společnost provozující e-shop. Měli mezi sebou uzavřenou smlouvu, na základě které náš klient převedl výkon majetkových práv k webové prezentaci na společnost provozující e-shop. Následně náš klient dal výpověď svému zaměstnanci, který webovou prezentaci vytvořil, a ten vznesl vůči našem klientovi požadavek na zaplacení určité sumy s tím, že nedal souhlas k převodu majetkových práv k webové prezentaci. Zaměstnavateli ze zákona vzniká právo výkonu majetkových práv k dílu, které bylo vytvořeno zaměstnancem ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu. Na tuto klauzuli většina IT firem či firem zabývajících se tvorbou grafických návrhů a webových stránek spoléhá. To je v pořádku. Nicméně, chce-li toto právo zaměstnavatel převést na třetí osobu, k převodu je vždy třeba souhlasu zaměstnance, který dílo vytvořil. Požaduje-li tedy zákazník po IT firmě převod těchto práv, nelze tak platně učinit bez souhlasu toho konkrétního zaměstnance. V tomto případě jsme tedy museli klientovi sdělit, že bez souhlasu zaměstnance nepřevedl práva k dílu řádně a bylo nutné, aby se s ním klient dohodnul a souhlas si od něj „koupil“. Do budoucna jsme klientovi upravili pracovní smlouvy tak, aby se tato situace již neopakovala.

Lucie Demeterová

advokátka

DEMETER LEGAL, Lucie Demeterová, advokátní kancelář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *