Jak se bránit proti předraženým půjčkám?

Příběhy, se kterými se setkáváme, bývají dosti podobné. Na počátku je zpravidla složitá životní situace – ztráta zaměstnání, dlouhodobá nemoc, odchod partnera či již velké množství půjček, které člověk není schopen splácet. Lidé se ocitají v zoufalé situaci, kdy musí hradit své závazky, ale jednoduše není z čeho. Z důvodu nedostatečného příjmu nebo špatné platební minulosti nemají šanci dostat solidní úvěr u banky či si své závazky zkonsolidovat. Toho pak využívá řada nebankovních poskytovatelů úvěrů, kteří ochotně poskytnou předraženou půjčku, a již tak zoufalého člověka přivedou do ještě horší situace – dluhové pasti, exekuce či osobního bankrotu. Praxí těchto nebankovních společností bohužel často bývá, že úvěry či půjčky poskytují za velmi vysoké úroky, vyžadují nemravné smluvní pokuty a nedodržují celou řadu dalších povinností, které jim ukládají příslušné zákony. Případně dluhy po dlužnících vymáhají v rámci nezákonně vedených exekucí. Proti těmto praktikám je však možné se v řadě případů účinně bránit.

Kdy a jak se můžete bránit?

Potřebovali jste rychle peníze a obrátili jste se na nebankovního společnost? Společnost Vám půjčku či úvěr poskytla a v podstatě se nezajímala o to, jaká je Vaše finanční situace, tedy jaké máte příjmy, výdaje či jestli máte již nějaké finanční závazky? Nemuseli jste dokládat pracovní smlouvu, potvrzení od zaměstnavatele, nájemní smlouvu, přehled svých výdajů? Nebo jste tyto dokumenty dodali, nicméně z porovnání příjmů a výdajů vycházelo, že úvěr či půjčku nebudete schopni splácet, ale společnost Vám je přesto poskytla? Ve všech těchto případech nebankovní společnost pravděpodobně porušila jednu ze svých zákonných povinností – neposoudila či posoudila nedostatečně Vaši úvěruschopnost.

Půjčili jste si 20 000 Kč, ale společnost po Vás chce během krátké doby vrátit 80 000 Kč nebo po Vás společnost požaduje vysokou smluvní pokutu, pokud nebudete řádně splácet? I v tomto případě se společnost může dopouštět porušení zákona, když Vám poskytla, zjednodušeně řečeno, předražený úvěr nebo půjčku či uplatňuje nepřiměřeně vysoké sankce. V takovém případě pravděpodobně jedná v rozporu s dobrými mravy.

Dobrou zprávou pro Vás může být, že tato porušení způsobují neplatnost úvěrových smluv. Ale je na Vás, abyste se bránili. V těchto případech doporučujeme neprodleně zaslat společnosti výzvu k nápravě, spolu s návrhem na sjednání dohody o narovnání, tedy nastavení jiných podmínek pro splácení takového úvěru nebo půjčky. Jestliže poukážete na správná pochybení, ve většině případů si jsou společnosti vědomy svého nezákonného jednání a na dohodu s Vámi přistoupí. V případě, že nikoliv, je možné se dále bránit prostřednictvím zahájení řízení před finančním arbitrem (blíže viz https://www.finarbitr.cz/cs/). Výhodou tohoto řízení je, že není tak formální a je pro Vás bezplatné.

Jeden příklad za všechny

Jako jeden z případů můžeme uvést klientku, která se na nás obrátila ohledně právní rady. Klientka měla již sjednáno několik bankovních i nebankovních úvěrů. Přestože bylo zřejmé, že již nemá volné prostředky na splácení dalšího úvěru, nebankovní poskytovatel ji poskytl úvěr ve výši 63 000 Kč, kdy během dvou let měla vrátit částku 138 480 Kč a krátce na to úvěr ve výši 90 000 Kč, kdy v tomto případě měla během jednoho a půl roku vrátit 179 550 Kč. Klientce jsme sepsali výše zmíněnou výzvu, na základě které se se společností dohodla, že vrátí pouze původně půjčené částky (jistiny) s nepatrným navýšením. Celkem jsme tak klientce v tomto případě ušetřili cca 150 000 Kč. Klientka nelenila a s námi naformulovanou výzvou to zkusila i u jiných svých věřitelů a uspěla i u dalších, kdy se s většinou z nich dohodla na lepších podmínkách. Klientka se tak úspěšně vyhnula exekuci či osobnímu bankrotu.

Zastavení nezákonných exekucí

O tom, že lze zastavit některé exekuce, jsme již psali v jednom z našich přechozích článků. Jednalo se o případy exekucí vedených na základě neplatných rozhodčích doložek (blíže viz https://www.demeterlegal.cz/nove-moznosti-zastaveni-exekuce/). Proti těmto exekucím se lze bránit návrhem na zastavení exekuce. V případě, že je takovému návrhu vyhověno může klient dosáhnout nejen toho, že v exekuci není dále pokračováno, ale rovněž toho že jsou mu vráceny náklady exekuce, které mohou dosahovat až desítek tisíc korun. V jednom z našich posledních případů se tak např. podařilo, že klientce bylo ze strany exekutora vráceno 35 000 Kč. Zpravidla se návrh na zastavení podává ještě v době, kdy exekuce běží. Cílem je hlavně probíhající exekuci zastavit. Nicméně v některých případech je možné tento návrh podat i poté, co již exekuce skončila a domáhat se tak vrácení zmíněných exekučních nákladů.

Ocitli jste se v podobné situaci? Sjednali jste si úvěr či půjčku u nebankovní společnosti s velmi vysokými úroky či nejste tyto závazky nyní schopni splácet? Je či byla provit Vám vedena exekuce na základě rozhodčího nálezu? Kontaktujte nás nezávazně a zdarma na email Ldemeterova@demeterlegal.cz nebo na tel. 608 822 771. Rádi Váš případ posoudíme a poradíme, zda se můžete účinně bránit, případně domáhat vrácení nezákonně uhrazených exekučních nákladů. Vše jde řešit na dálku a online.

Mgr. Kateřina Hakrová, advokátní koncipient